تعریف: کسب و کار عبارت است از خرید و فروش کالاها، تولید کالا یا عرضه‌ی خدمات به منظور بدست آوردن سود است.
در واژه نامه‌ی آکسفورد، کسب و کار به معنی خرید و فروش و تجارت آمده است.
در واژه نامه‌ی لانگ من، کسب و کار به فعالیت پول در آوردن و تجارتی که از آن پول حاصل شود، گفته می‌شود.
اصول چهار گانه کسب و کار:
• دانستن نام محصول های مختلف
• دانستن نام شرکت های مختلف
• دانستن نام بنیانگذاران شرکت ها و نحوه موفقیت آنها
• داشتن مهارتهای لازم

Any good e-business has to be a good business
هرکسب و کار الکترونیکی خوبی میتواند کسب و کار خوبی باشد.

پنج مهارت کسب وکار آینده ساز:
۱.مهارتهای مدیریتی (ارتباطات,تصمیم گیری,کارگروهی و سرپرستی)
۲.دانستن زبان خارجی (به خصوص زبان انگلیسی)
۳.مهارتهای مالی و اقتصادی (هزینه وسود,نگاه اقتصادی و آشنایی با اصول حسابداری)
۴.مهارتهای بازاریابی (خرید,فروش,مفاهیم بازار و بازاریابی)
۵.مهارت استفاده از فناوری اطلاعات (آشنایی با رایانه,توانایی کار و جست وجو در اینترنت)

مدیری که به دانایی ، فکر و اندیشه ، نوآوری و خلاقیت بپردازد مدیر جهان اول است.
مدیری که فقط به فکر سیستم باشد مدیر جهان دوم است.
مدیری که فقط از مهارتهای خود استفاده کند مدیر جهان سوم است.
مدیری که به توانایی های فیزیکی خود می اندیشد مدیر جهان چهارم است.
تعریف تجارت الکترونیک
از دیدگاه سازمانهای خارجی
تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه Clarke :
هر نوع مبادله اطلاعات مربوط با امور تجاری از طریق ابزار الکترونیکی ، حتی تلفن و فاکس

تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه اتحادیه اروپا :
هر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی ، به صورت الکترونیکی تعامل کنند
تاریخچه
۱۹۵۵ – ۱۹۷۴ : عصر پردازش الکترونیکی داده‏ها (EDP)
بیست ساله نخست عصر ماشینهای خود پرداز (ATM) و کارتهای اعتباری

۱۹۷۵ – ۱۹۹۴ : عصر سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS)
در عصر دوم امکان استفاده از مبادله الکترونیکی داده‏ها (EDI) ،
سیستم بانکی بین المللی (Swift) و انتقال وجه الکترونیکی (EFT) فراهم شد .
۱۹۹۵ –۲۰۱۴ : عصر اینترنت (Internet)
توسعه اینترنت و کاربردهای تجاری آن ، باعث تحولی اساسی در این روند شده است ، به گونه‏ای که در روند تکاملی تجارت الکترونیک ، می‏توان میان تجارت الکترونیکی سنتی و نوع اینترنتی آن تمایز محسوسی قائل شد.

پیشرفتهای تکنولوژی اطلاعات به حدی گسترده است که برخی از صاحبنظران آن را با پدیده‏هایی چون “ اختراع ماشین بخار “ مترادف دانسته اند .
در بعد اقتصادی نیز تجارت الکترونیک نیز به عنوان یکی از قسمتهایمهم نشأت گرفته از فن آوری اطلاعات است که پیشرفت آن درسایه پیشرفت فن آوری اطلاعات محقق گشته است .

در حال حاضر بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی در جهان در اختیار کشور آمریکا است.
این کشور با درآمدی در حدود ۵/۳تریلیون دلار در این زمینه پیشتاز کشورهای دیگر است.
بررسی تاثیرات تجارت الترونیک بر بنگاهها در ۱۳ کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اروپا(۲۰۰۵)
افزایش سهم بازار
افزایش حجم تولید
انطباق بهتر کالا و خدمات با تقاضا
کاهش موجودی انبار
یکپارچگی فعالیتها در کل اجزا زنجیره

تجارت الکترونیکی در برابر تجارت سنتی
(Traditional commerce & e – commerce)
تکنولوژی اطلاعات به عنوان لبه پیشرو تکنولوژیهای جدید در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزینه فعالیتها می‏تواند تاثیرگذار باشد
تجارت الکترونیک از دیدگاه بازار یعنی
همه جا، همه کس، همه وقت

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

www.persiadata.com/ebusiness